Pracovní doba: Po–Pá 07:00 – 17:00 h | So–Ne zavřeno
548 216 503 | Non-stop nehodová linka
  • škoda servis fair repair

    Servis u nás
    se Vám vyplatí

Projekt ŠKODA Fair Repair
V projektu Fair Repair probíhaly testy bezpečnosti vozů opravených po nehodě. Crash-testy srovnávaly zdravotní důsledky stejného nárazu pro posádku správně a nesprávně opraveného vozu.

Průběh testu

Nejprve Dekra ověřila identitu a shodu svou nových vozů ŠKODA Octavia druhé generace. Poté, co Dekra potvrdila, že se jedná o nové vozy ze sériové produkce určené pro běžný silniční provoz, byl proveden první nárazový test, který proběhl ve zkušebně oddělení Bezpečnosti vozu.

  • Pro oba vozy byl vybrán boční náraz bariérou na levý b-sloupek (rám mezi předními a zadními dveřmi) v rychlosti 30 km/h. Tento typ nárazu je velmi běžný a zdraví posádky závisí z největší části na funkci speciálních výztuh z vysokopevnostní oceli umístěných ve dveřích a v postranicích vo­zu.
  • Po této simulované nehodě byly vozy opraveny dvěma různými způsoby. Integrovaný autorizovaný servis ŠKODA opravoval přesně podle aktuálních pokynů výrobce. Dceřinná laboratoř společnosti Dekra, KTi, opravovala podle zastaralého nízkonákladového způsobu. Při opravě způsobem v rozporu s předpisy výrobce byly poškozené díly vyrovnávány, na místo aby byly nahrazeny novými.
  • Vozy, na kterých po provedených opravách nebyly patrné žádné rozdíly, byly podrobeny zátěžovému testu ve formě bočního nárazu bariérou na opravované místo v rychlosti 50 km/h.

Výsledek testu

Na základě analýzy dat ze zátěžového testu bylo prokázáno, že:

  • oprava podle předpisů výrobce vede k uchování všech hodnot na úrovni nového vozu
  • oprava jiným způsobem může významně ohrozit posádku. V případě, který byl zkoumán, se jednalo o komplikované zlomeniny žeber a poškození vnitřních orgánů.

Dekra proto na základě provedených testů doporučuje, aby vozy byly opravovány přesně podle aktuálních předpisů výrobce.

škoda servis acc pdf stažení

ŠKODA Fair Repair leták

škoda servis acc pdf stažení

Informace o projektu

škoda servis acc pdf stažení

Závěrečný protokol DEKRA

škoda servis acc pdf stažení

Reportáž v časopise Svět motorů